ETAS: Publikaties en onderzoek

 

(1) Van der Ree CM, Ruben BA, Koch JNW, Immink JW, Zijlstra IF, Gubbels JW. Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een elektronisch formularium. In Proceedingd EMD symposium 1994, Rotterdam:MIEUR, 1994:559

(2) Van der Ree CM, Ruben BA, Koch JNW, Mokkink HGA, Been P. Van HIS naar HOS. Verslag van de ontwikkeling van een Huisarts Informatie Systeem naar een Huisarts Ondersteunend Systeem op het gebied van medicatie en therapie. Rapport Zwolle: Groene Land Verzekeringen, 1997.

(3) Van der Ree CM, Mokkink HGA, Van den Hoogen HJM, Grol R. Een elektronisch therapieadviessysteem in de huisartspraktijk. Verslag van een pilotonderzoek. Huisarts Wet 1998;41((9): 413-5.

(4) Schuurman A. Implementatie NHG-Elektronisch Voorschrijfsysteem (NHG-EVS). Utrecht:NHG ,LHV, ETAS EP en DGV. 1998.

(5) Van der Ree CM, Gubbels JW, Schuurman A, Rosmalen CFH, Goemans LAC, Been P. Een Elektronisch Therapie Advies Systeem (ETAS). In Proceedings EMD symposium 1998. Rotterdam:MIEUR, 1998:27-34.

(6) Schuurman A. Het elektronisch formularium. Huisarts Wet 1998; 41(10); 507.

(7) Van der Ree CM, Gubbels JW, Been P, Goemans LAC, Schuurman A, Rosmalen CFH. Een elektronisch voorschrijfsysteem. Van pilot tot landelijke implementatie. Medisch Contact 1999; 54(31-32): 1096-9 (klik hier voor artikel).

(8) Van der Ree CM, Gubbels JW. Elektronisch Therapie Advies Systeem (ETAS): " Wat levert het op?" Zorgvernieuwing als Regionale Onderneming. Zwolle: Isalaklinieken, 2001: 11-18.

(9) Kamps GB, Schuling J, Meyboom- de Jong. Farmacotherapeutische adviezen vergeleken. NHG-standaarden en formularia. Rapport Groningen, RUG, disciplinegroep huisartsgeneeskunde, 2001 (Klik hier voor tabel).

(10) Van der Ree CM, Gubbels JW, Ruben BA Het Groene Land Achmea ETAS project. Effecten van het gebruik van een elektronisch voorschrijfsysteem. Rapport Zwolle: Groene Land Achmea, 2002.

(11) Van der Ree CM, Ruben BA, Gubbels JW, Bosch A, Hoving J.Meer kwaliteit voor minder geld. Het effect van een combinatie van maatregelen ter verbetering van het farmacotherapeutisch handelen. Eindrapport Project Maatschappelijk Ondernemen aan de Schans. Zwolle: Achmea Zorg, 2004 (klik hier voor rapport).

(12) Van der Ree CM, Ruben BA, Gubbels JW, Bosch A, Hoving J. Een succesverhaal in Dronten. Huisartsen en apothekers passen samen landelijke richtlijnen toe. Medisch Contact 2005; 60(18):771-3. (klik hier voor artikel).

 

ETAS, Elektronisch Therapie Advies Systeem