Voor wie is ETAS bedoeld?

 

ETAS is handig voor al diegenen die in de huisartsenomgeving therapieadviezen geven aan patiënten. Dus voor huisartsen, maar zeker ook voor de AIOS en voor de POH. ETAS ondersteunt namelijk ook het geprotocolleerd werken, zoals bij diabetes. Ook diegenen die om andere redenen geïnteresseerd zijn in het therapeutisch beleid van de huisarts, zoals apothekers en verpleeghuisartsen, kunnen er in de standalone versie hun voordeel mee doen.

 

Kortom, ETAS is nuttig voor iedereen, behalve voor de enkeling die alle richtlijnen én de 90 NHG-Standaarden, met al hun uitzonderingen, paraat heeft.

 

ETAS, Elektronisch Therapie Advies Systeem